ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on KTB Home For Cash ทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องเบา

KTB Home For Cash ทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องเบา

| เงินกู้ซื้อบ้าน | June 30, 2015
KTB Home For Cash ทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องเบา

KTB Home for Cash หรือสินเชื่อบ้านกรุงไทย เป็นสินเชื่อบุคคลสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของธนาคาร

วัตถุประสงค์ของการกู้
เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ทั้งนี้ห้ามนำเงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติของผู้กู้
– เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิม หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อรายใหม่กับธนาคาร
– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
– มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ดีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมจะถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
– ห้ามใช้สินเชื่อ Home for Cash สำหรับผู้กู้ที่มีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและยังไม่ได้ปลูกสร้างบ้าน

วงเงินกู้
1. ให้พิจารณาวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
2. วงเงินให้กู้ตามข้อ(1) เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว / วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (กรณีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)

2.2 กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน โดยวงเงินกู้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท และห้ามนำเงินกู้แบบหมุนเวียน ดังกล่าว ไปชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต

ทั้งนี้ กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ การกู้ตามข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 ให้ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน หรือราคาซื้อขายจริง แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2.3 กรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาร่วมกับกรณีกู้แบบหมุนเวียน วงเงินให้สินเชื่อเมื่อรวมแล้วต้องมีสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ไม่เกินตามข้อ 2.1

หลักประกัน
ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นหลักทรัพย์ในการประกันสินเชื่อ Home for cash

ระยะเวลาในการกู้
1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. เงินกู้แบบหมุนเวียน
2.1 ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทมีคุณภาพหนี้ปกติ (C1) และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
2.2 ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

การผ่อนชำระ
– เงินกู้แบบประจำ ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน
– เงินกู้แบบหมุนเวียน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

ktbforcash

อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา
1.1 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่หรือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
1.2 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR – 0.5 ต่อปี
2. เงินกู้แบบหมุนเวียน เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR + 1.0 ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร
– บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
– ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
– ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า / ใบมรณะบัตรของคู่สมรส ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
– หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ / หรือชื่อสกุล ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง / สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ใช้ต้นฉบับ)
– Bank Statement จากปัจจุบันย้อนหลังอย่างต่ำ 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที่มี) ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
– เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน (สำเนาโฉนด / น.ส.3ก. / ห้องชุด)
– สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาว่าจ้าง, แบบแปลนการก่อสร้าง, ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)
– ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิม, สัญญากู้, สัญญาจำนอง กรณีไถ่ถอนฯ
– ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์

เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
– Call Center 0-2111-1111

 

1218 total views, 1 today

  

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานย...

  by on February 18, 2019 - 0 Comments

  บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานยนต์รับจ้างให้เข้าถึงแหล่งทุน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้เปิ...

 • ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่...

  by on February 8, 2019 - Comments Off on ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล

  ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล นางพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) กล่าวว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างรอใบ...

 • car ยึดรถ

  คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ...

  by on January 21, 2019 - Comments Off on คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ

  คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห...

 • KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบั...

  by on January 15, 2019 - Comments Off on KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD

  KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อำนวยการธุรกิจสินเชื่อบุคคล KTC หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด...

 • ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้าน...

  by on January 7, 2019 - Comments Off on ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลังแล้ว

  ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลังแล้ว นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ผ่า...