ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on KTB Home For Cash ทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องเบา

KTB Home For Cash ทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องเบา

| เงินกู้ซื้อบ้าน | June 30, 2015
KTB Home For Cash ทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องเบา

KTB Home for Cash หรือสินเชื่อบ้านกรุงไทย เป็นสินเชื่อบุคคลสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของธนาคาร

วัตถุประสงค์ของการกู้
เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ทั้งนี้ห้ามนำเงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติของผู้กู้
– เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิม หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อรายใหม่กับธนาคาร
– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
– มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ดีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมจะถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
– ห้ามใช้สินเชื่อ Home for Cash สำหรับผู้กู้ที่มีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและยังไม่ได้ปลูกสร้างบ้าน

วงเงินกู้
1. ให้พิจารณาวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
2. วงเงินให้กู้ตามข้อ(1) เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว / วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (กรณีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)

2.2 กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน โดยวงเงินกู้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท และห้ามนำเงินกู้แบบหมุนเวียน ดังกล่าว ไปชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต

ทั้งนี้ กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ การกู้ตามข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 ให้ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน หรือราคาซื้อขายจริง แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2.3 กรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาร่วมกับกรณีกู้แบบหมุนเวียน วงเงินให้สินเชื่อเมื่อรวมแล้วต้องมีสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ไม่เกินตามข้อ 2.1

หลักประกัน
ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นหลักทรัพย์ในการประกันสินเชื่อ Home for cash

ระยะเวลาในการกู้
1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. เงินกู้แบบหมุนเวียน
2.1 ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทมีคุณภาพหนี้ปกติ (C1) และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
2.2 ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

การผ่อนชำระ
– เงินกู้แบบประจำ ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน
– เงินกู้แบบหมุนเวียน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

ktbforcash

อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา
1.1 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่หรือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
1.2 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR – 0.5 ต่อปี
2. เงินกู้แบบหมุนเวียน เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR + 1.0 ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร
– บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
– ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
– ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า / ใบมรณะบัตรของคู่สมรส ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
– หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ / หรือชื่อสกุล ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง / สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ใช้ต้นฉบับ)
– Bank Statement จากปัจจุบันย้อนหลังอย่างต่ำ 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที่มี) ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
– เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน (สำเนาโฉนด / น.ส.3ก. / ห้องชุด)
– สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาว่าจ้าง, แบบแปลนการก่อสร้าง, ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)
– ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิม, สัญญากู้, สัญญาจำนอง กรณีไถ่ถอนฯ
– ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์

เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
– Call Center 0-2111-1111

 

1147 total views, 2 today

  

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • อิออนจัดโปร งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ คร...

  by on November 6, 2018 - 0 Comments

  อิออนจัดโปร งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่เตรียมตัวฉลองฤดูหนาวนี้กับโปรโมชั่น สุ...

 • ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุ...

  by on October 28, 2018 - Comments Off on ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลผ่าน TMB Touch ได้แล้ว

  ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลผ่าน TMB Touch ได้แล้ว ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องก...

 • ธนาคารไทยเครดิต ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต ...

  by on October 8, 2018 - Comments Off on ธนาคารไทยเครดิต ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 15% พร้อมคุม NPL ไม่เกิน 5%

  ธนาคารไทยเครดิต ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 15% พร้อมคุม NPL ไม่เกิน 5% นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย กล่าวว่า ธนาคารไทยเคร...

 • ธพว. เตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบริษัท...

  by on September 25, 2018 - Comments Off on ธพว. เตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบริษัทขายผลิตภัณฑ์การเกษตร แอบอ้าง ธพว. ให้สิทธิพิเศษเงินกู้

  ธพว. เตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบริษัทขายผลิตภัณฑ์การเกษตร แอบอ้าง ธพว. ให้สิทธิพิเศษเงินกู้ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ...

 • KTB ร่วม กบข ปล่อยกู้ข้าราชการดอกเบี้ยถู...

  by on September 10, 2018 - Comments Off on KTB ร่วม กบข ปล่อยกู้ข้าราชการดอกเบี้ยถูก

  KTB ร่วม กบข ปล่อยกู้ข้าราชการดอกเบี้ยถูก นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เปิดเผยภายหลังจากที่ได้มีการลงนามร่วม กับ บ...