ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on เตรียมแก้กฏหมาย 3 ฉบับ หวัง ธอส ขยายช่องทางสินเชื่อ

เตรียมแก้กฏหมาย 3 ฉบับ หวัง ธอส ขยายช่องทางสินเชื่อ

| ข่าวทั่วไป | March 30, 2017
เตรียมแก้กฏหมาย 3 ฉบับ หวัง ธอส ขยายช่องทางสินเชื่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นเป็นที่รู้จักกันในนามธนาคารเฉพาะเกิจซึ่งรับฝากเงินและปล่อย เงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยที่ผ่านมาไม่สามารถระดมเงินทุนผ่านการขายสลากออมทรัพย์ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ได้

ล่าสุดทาง คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในการปรับปรุงกฏหมาย 3 ฉบับ เปิดทางให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยสินเชื่อผู้สูงอายุ ขายสลากออมทรัพย์ พันธบัตร หุ้นกู้ หวังขยายไลน์การดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รวม 3 ฉบับด้วยกัน ได้แก่

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับการ ปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ที่ผู้กู้เงินทำการจำนองที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเพื่อขอรับเงินสดเป็นงวดๆ ตามที่ตกลงกัน

นอกจากนี้แล้ว ยังให้มีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส. จากผู้ว่าการเคหะ แห่งชาติ (กคช.) เป็นผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพราะ กคช.ประกอบธุรกิจคล้าย คลึงกับ ธอส. รวมถึงให้มีการแก้ไขอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ จากปัจจุบันเป็นอำนาจของ ครม. โดยแก้ไขให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของ รมว.การคลัง เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว ครม. ยังเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานของ ธอส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการทำธุรกิจของธนาคาร โดยกำหนดให้ ธอส.สามารถประกอบธุรกิจรับประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ธุรกิจการรับจัดทำสัญญาและจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต รวมถึงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

รวมทั้งเห็นชอบแก้ไขปรับ ปรุงร่างกฎกระทรวง ฉบับที่…(พ.ศ….) ออกตามความใน พ.ร.บ. ธอส. พ.ศ. 2496 โดยแก้ไขขอบเขตการให้กู้ยืมเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยให้ ธอส.สามารถให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ด้วย รวมทั้งแก้ไขเงื่อนไขการซื้อตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือได้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • อิออนจัดโปร งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ คร...

  by on November 6, 2018 - 0 Comments

  อิออนจัดโปร งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่เตรียมตัวฉลองฤดูหนาวนี้กับโปรโมชั่น สุ...

 • ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุ...

  by on October 28, 2018 - Comments Off on ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลผ่าน TMB Touch ได้แล้ว

  ลูกค้า TMB สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลผ่าน TMB Touch ได้แล้ว ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องก...

 • ธนาคารไทยเครดิต ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต ...

  by on October 8, 2018 - Comments Off on ธนาคารไทยเครดิต ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 15% พร้อมคุม NPL ไม่เกิน 5%

  ธนาคารไทยเครดิต ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 15% พร้อมคุม NPL ไม่เกิน 5% นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย กล่าวว่า ธนาคารไทยเคร...

 • ธพว. เตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบริษัท...

  by on September 25, 2018 - Comments Off on ธพว. เตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบริษัทขายผลิตภัณฑ์การเกษตร แอบอ้าง ธพว. ให้สิทธิพิเศษเงินกู้

  ธพว. เตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบริษัทขายผลิตภัณฑ์การเกษตร แอบอ้าง ธพว. ให้สิทธิพิเศษเงินกู้ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ...

 • KTB ร่วม กบข ปล่อยกู้ข้าราชการดอกเบี้ยถู...

  by on September 10, 2018 - Comments Off on KTB ร่วม กบข ปล่อยกู้ข้าราชการดอกเบี้ยถูก

  KTB ร่วม กบข ปล่อยกู้ข้าราชการดอกเบี้ยถูก นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เปิดเผยภายหลังจากที่ได้มีการลงนามร่วม กับ บ...