ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on เตรียมแก้กฏหมาย 3 ฉบับ หวัง ธอส ขยายช่องทางสินเชื่อ

เตรียมแก้กฏหมาย 3 ฉบับ หวัง ธอส ขยายช่องทางสินเชื่อ

| ข่าวทั่วไป | March 30, 2017
เตรียมแก้กฏหมาย 3 ฉบับ หวัง ธอส ขยายช่องทางสินเชื่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นเป็นที่รู้จักกันในนามธนาคารเฉพาะเกิจซึ่งรับฝากเงินและปล่อย เงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยที่ผ่านมาไม่สามารถระดมเงินทุนผ่านการขายสลากออมทรัพย์ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ได้

ล่าสุดทาง คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในการปรับปรุงกฏหมาย 3 ฉบับ เปิดทางให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยสินเชื่อผู้สูงอายุ ขายสลากออมทรัพย์ พันธบัตร หุ้นกู้ หวังขยายไลน์การดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รวม 3 ฉบับด้วยกัน ได้แก่

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับการ ปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ที่ผู้กู้เงินทำการจำนองที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเพื่อขอรับเงินสดเป็นงวดๆ ตามที่ตกลงกัน

นอกจากนี้แล้ว ยังให้มีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส. จากผู้ว่าการเคหะ แห่งชาติ (กคช.) เป็นผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพราะ กคช.ประกอบธุรกิจคล้าย คลึงกับ ธอส. รวมถึงให้มีการแก้ไขอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ จากปัจจุบันเป็นอำนาจของ ครม. โดยแก้ไขให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของ รมว.การคลัง เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว ครม. ยังเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานของ ธอส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการทำธุรกิจของธนาคาร โดยกำหนดให้ ธอส.สามารถประกอบธุรกิจรับประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ธุรกิจการรับจัดทำสัญญาและจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต รวมถึงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

รวมทั้งเห็นชอบแก้ไขปรับ ปรุงร่างกฎกระทรวง ฉบับที่…(พ.ศ….) ออกตามความใน พ.ร.บ. ธอส. พ.ศ. 2496 โดยแก้ไขขอบเขตการให้กู้ยืมเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยให้ ธอส.สามารถให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ด้วย รวมทั้งแก้ไขเงื่อนไขการซื้อตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือได้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานย...

  by on February 18, 2019 - 0 Comments

  บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานยนต์รับจ้างให้เข้าถึงแหล่งทุน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้เปิ...

 • ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่...

  by on February 8, 2019 - 0 Comments

  ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล นางพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) กล่าวว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างรอใบ...

 • car ยึดรถ

  คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ...

  by on January 21, 2019 - Comments Off on คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ

  คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห...

 • KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบั...

  by on January 15, 2019 - Comments Off on KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD

  KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อำนวยการธุรกิจสินเชื่อบุคคล KTC หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด...

 • ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้าน...

  by on January 7, 2019 - Comments Off on ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลังแล้ว

  ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลังแล้ว นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ผ่า...