ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on อิออน ชวนลุ้นโชคทองรับตรุษจีน

อิออน ชวนลุ้นโชคทองรับตรุษจีน

| ข่าวทั่วไป | February 9, 2016
อิออน ชวนลุ้นโชคทองรับตรุษจีน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลชื่อดังในประเทศไทย จัดข้อเสนอพิเศษคืนกำไรลูกค้า ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2559 ด้วยแคมเปญ “Gold Loan for Chinese New year 2016”

กติกาง่ายๆเพียงผ่อนทองคำ ด้วยยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลานานสูงสุด 12 เดือน สามารถรับสิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัลดังนี้

– รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 184,000 บาท
– รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 9,700 บาท รวมมูลค่า 485,000 บาท
– รางวัลที่ 3 แหวนทองคำ 25 สตางค์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4,900 บาท รวมมูลค่า 490,000 บาท

โดยของรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,159,000 บาท

ทั้งนี้ลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิกอิออนและผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559 นี้สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่นหรือกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.aeon.co.th

d_gold_aeon

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
 3. ผ่อนทองคำดอกเบี้ย 1.29% นานสูงสุด 12 เดือน ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย
 4. สำหรับลูกค้าที่ทำการผ่อนทองคำระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
  และได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์/1 สัญญา
 5. ลูกค้าสามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้สิทธิ์ชิงรางวัล สำหรับสัญญาที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง ทั้งนี้ การคำนวณรายละเอียดการรับสิทธิ์ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
 7. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้นรวม 151 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,159,000 บาท รายละเอียดมีดังนี้
  รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 184,000 บาท
  รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 9,700 บาท รวมมูลค่า 485,000 บาท
  รางวัลที่ 3 : แหวนทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4,900 บาท รวมมูลค่า 490,000 บาท
 8. ราคาของรางวัลทั้งหมดเป็นราคาตลาด ณ เดือนธันวาคม 2558
 9. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2559 และจะประกาศผลรางวัลใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ, สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ และ AEON Member News และจะทำการแจ้งผลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในใบแจ้งการชำระ เงิน
 10. ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพในการเป็นสมาชิกบัตร และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้โชคดีรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาม ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดมอบรางวัลสำหรับผู้โชคดีรายนั้น
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทำการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 12. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และต้องติดต่อกลับที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 13. บริษัทจะ ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% แทนลูกค้า ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 14. ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้
 15. พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินรายการไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการจับรางวัลโดยให้ถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุด
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 19. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่น

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • ออมสิน เผยปี 2564 สินเชื่อปล่อยใหม่กว่า ...

  by on February 14, 2022 - Comments Off on ออมสิน เผยปี 2564 สินเชื่อปล่อยใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท

  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ "ธนาคารเพื่อสังคม" ว่า เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคาร...

 • สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน “ซีไอเอ็มบี ไทย ออ...

  by on February 25, 2021 - Comments Off on สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน “ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช” ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19% ต่อเดือน เงินด่วนปลอดภัย ไร้กังวลช่วงCOVID-19

  สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน "ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช" ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19% ต่อเดือน เงินด่วนปลอดภัย ไร้กังวลช่วงCOVID-19 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย "เงินด่วนปลอดภัย...

 • เคทีซีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 0.93%...

  by on January 28, 2021 - Comments Off on เคทีซีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 0.93% ต่อเดือน หนุนสู้วิกฤตโควิด-19

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)  ได้ประกาศจัดแคมเปญพิเศษต่อเนื่องช่วยผู้บริโภคด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” เหลือ 0.93% ต่อเดือ...

 • images

  บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงาน...

  by on November 26, 2019 - Comments Off on บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงานเป็นดอกเห็ด

  บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงานเป็นดอกเห็ด ช่วงนี้ถ้าท่านนั่งรถผ่านไปตามเมืองต่างๆ ก็จะเห็นป้ายบริการเงินด่วนเปิดบริการกันเป็นดอกเห็ด ไม่ว่าจะเจ้าดังๆ...

 • คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอ...

  by on October 23, 2019 - Comments Off on คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอส โปรดอก 2.5% 3 ปี

  คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอส โปรดอก 2.5% 3 ปี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคร...