ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on ออมสินเยียวยาหนี้สินครู ออกมาตรการเยียวยาเปิดลงทะเบียนถึงสิ้นเดือน ก.ค.

ออมสินเยียวยาหนี้สินครู ออกมาตรการเยียวยาเปิดลงทะเบียนถึงสิ้นเดือน ก.ค.

| ข่าวสินเชื่อ, ธนาคารออมสิน | July 8, 2015
ออมสินเยียวยาหนี้สินครู ออกมาตรการเยียวยาเปิดลงทะเบียนถึงสิ้นเดือน ก.ค.

ลูกค้าธนาคารออมสินที่เป็นครูมีเฮ หลังออมสินออกมาตรการเพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน โดยจะจัดวิธีการช่วยตามสถานะของครูผู้กู้ ตั้งแต่หนี้ปกติจนไปถึงหนี้ที่ถูกบังคับคดี โดยเปิดลงทะเบียนผ่านต้นสังกัดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฏาคม 2558 นี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ทางธนาคารออมสินและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกัน ในการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ซึ่งอาจประสบปัญหาต่างๆ ทางด้านการเงิน จนส่งผลต่อการดำรงชีวิต และมีผลกระทบต่อการชำระหนี้เงินกู้ให้กับทางธนาคาร

โดยบุคลากรดังกล่าวสามารถเข้าร่วมมาตรการของทางธนาคารได้ตั้งแต่ การลดภาระการชำระหนี้ มีหนี้ค้างชำระ จนถึงขั้นถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยผู้มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านต้นสังกัดเพื่อให้ต้นสังกัดรับรอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นี้เท่านั้น

มาตารการที่ทางธนาคารออมสินออกมานั้นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ

1. กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งได้แก่ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดี หรือถูกบังคับคดี ขาดความสามารถในการชำระหนี้จากสาเหตุฉุกเฉิน หรือเป็นลูกหนี้ที่มีสินทรัพย์น้อยกว่าหนี้สิน โดยทางธนาคาจะออกมาตรการชลอการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการบังคับคดีไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้จะต้องมีระยะฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยลูกค้าในกลุ่มนี้จะสามารถพักชำระดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 3 ปี แต่ยังคงต้องชำระเงินต้นต่อไป และเมื่อครบ 3 ปีแล้ว ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้มาเฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดรายเดือนต่อไป

2. กลุ่มลูกหนี้ใกล้วิกฤต ได้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกันในช่วงก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ธนาคารจะมีมาตรการให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือต่อไป หลังจากเมื่อครบ 2 ปีแล้ว ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้มาเฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดรายเดือนต่อไป

3. เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 12 งวดติดต่อกัน สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามมาตรฐานของทางธนาคาร

4. กลุ่มลูกหนี้ปกติ คือลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้ และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ทางธนาคารจะให้พักชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระดอกเบี้ยต่อไป

การดำเนินการตามมาตรการนี้ ทางธนาคารออมสินได้กำหนดเงื่อนไขว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ปรับโครงสร้าง และลูกหนี้ต้องยินยอมให้กรมบัญชีกลางหักเงินเดือนชดใช้หนี้ให้ธนาคารออมสิน รวมทั้งการปรับโครงสร้างนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสวัสดิากรและสวัสดภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค.

ประเด็นสำคัญที่สุดคือลูกหนี้จะต้องไม่ไปสร้างภาระหนี้เพิ่มให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อีก และลูกหนี้จะต้องให้ความยินยมในการเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้ที่มีกับสหกรณ์ให้ทางธนาคารทราบด้วย

แต่ขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ของธนาคารนั้น ลูกหนี้ทุกรายจะต้องให้ผู้บังคับบัญชีหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นและรับรองก่อนยื่นลงทะเบียนกับธนาคารออมสินทุกสาชา โดยลูกค้ากลุ่มที่ 1 และ กลุ่ม 2 จะต้องแจกแจงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดตามแบบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด แล้วส่งเรื่องให้ทางกระทรวงฯ พิจารณากลั่นกรองก่อนคืนให้ทางธนาคารพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไป และหากลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการนี้แล้วไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่ติดต่อกัน 2 งวด ลูกหนี้จะต้องกลับไปสู่เงื่อนไขและกระบวนการตามสัญญาเดิมทันที

ข่าวจาก prachachat.net/

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานย...

  by on February 18, 2019 - 0 Comments

  บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานยนต์รับจ้างให้เข้าถึงแหล่งทุน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้เปิ...

 • ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่...

  by on February 8, 2019 - Comments Off on ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล

  ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล นางพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) กล่าวว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างรอใบ...

 • car ยึดรถ

  คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ...

  by on January 21, 2019 - Comments Off on คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ

  คลังลุยเต็มสูบ ออกกฏหมายคุมจำนำทำเบียนรถ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห...

 • KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบั...

  by on January 15, 2019 - Comments Off on KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD

  KTC ลดดอกเบี้ยเหลือ 199 บาท เมื่อสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อำนวยการธุรกิจสินเชื่อบุคคล KTC หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด...

 • ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้าน...

  by on January 7, 2019 - Comments Off on ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลังแล้ว

  ธอส พร้อมเปิดรับเรื่องยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลังแล้ว นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ผ่า...