ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


ออมสินลุยปล่อยสินเชื่อ พ่อค้าแม่ค้า 5 หมื่นบาทต่อราย พักขำระหนี้เงินต้น 3 ปี

| ข่าวทั่วไป, ธนาคารออมสิน | August 3, 2016
ออมสินลุยปล่อยสินเชื่อ พ่อค้าแม่ค้า 5 หมื่นบาทต่อราย พักขำระหนี้เงินต้น 3 ปี

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งปัจจุบันมีถึง 9 ล้านคน

ทั้งนี้โครงการนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อการประกอบอาชีพ และยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว อันเป็นการช่วยลดปัญหาเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการดำรงชีพให้มีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมืองได้รับความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพที่ยังยืนอีกด้วย

สำหรับโครงการนี้จะดำเนินการผ่านธนาคารออมสิน ประกอบด้วยมาตรการจำนวน 3 มาตรการ คือ

มาตรการที่ 1. มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน

คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยทั่วไป เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ กลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี และต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้แน่นอน

สำหรับวงเงินให้กู้นั้น จะให้กู้ตามความจำเป็นไม่เกินรายละ 5 หมื่นบาท โดยเมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 2 แสนบาทต่อราย

ผู้กู้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 5 ปี (60 งวด) โดยในปีแรกไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ส่วนปีที่ 2-5 คิดดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หลักประกันการกู้เงิน ใช้บุคคลค้ำประกัน หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน หรือค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) ระยะเวลาโครงการสามารถยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มาตรการที่ 2. มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล

เป็นมาตรการเฉพาะลูกค้าของธนาคารออมสินเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติของลูกค้าธนาคารออมสินที่ใช้บริการสินเชื่อ และอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระคืนที่มีความประสงค์ขอพักชำระหนี้ชั่วคราว หรือขอขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อลดภาระรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา 3 ปี
2.ขยายระยะเวลาชำระหนี้เพิ่มได้เท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้นหรือขยายเวลาการชำระหนี้ได้ 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาที่ขยายการชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี ตามเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภท

ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการนี้สามารถติดต่อขอเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นี้

โดยทั้ง 2 มาตรการดังกล่าว ธนาคารออมสินไม่ขอรับชดเชยภาระดอกเบี้ยและต้นทุนจากรัฐบาลจึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของรัฐแต่อย่างใด

มาตาการที่ 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ

และสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และการให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชนฐานรากในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 150,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน กระจายตามพื้นที่ทุกจังหวัด

โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่

1.การให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัวของประชาชนฐานรากหัวข้อ การบริหารจัดการการเงินสำหรับครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข เพื่ออบรมให้เห็นถึงความสำคัญของการออม การบริหารเงิน การบริหารจัดการหนี้ และภัยการเงินที่ควรรู้

2.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ หัวข้อ เทคนิคการขาย การบริการเพื่อเพิ่มรายได้

โดยโครงการอบรมนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 ใช้งบประมาณ 163 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณของธนาคารออมสิน 13 ล้านบาท และรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 150 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน

One Response to “ออมสินลุยปล่อยสินเชื่อ พ่อค้าแม่ค้า 5 หมื่นบาทต่อราย พักขำระหนี้เงินต้น 3 ปี”

 1. golfeza6969 on August 7, 2016 @ 5:32 am

  ตอนนี้ต้องการกู้ 5000 อ่ะตัฟ ผมยู่เหม่งจาย
  iD line golfeza6969 0915606798 รบกวนขอคำปนหน่อยนะครับ

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • ออมสิน เผยปี 2564 สินเชื่อปล่อยใหม่กว่า ...

  by on February 14, 2022 - Comments Off on ออมสิน เผยปี 2564 สินเชื่อปล่อยใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท

  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ "ธนาคารเพื่อสังคม" ว่า เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคาร...

 • สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน “ซีไอเอ็มบี ไทย ออ...

  by on February 25, 2021 - Comments Off on สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน “ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช” ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19% ต่อเดือน เงินด่วนปลอดภัย ไร้กังวลช่วงCOVID-19

  สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน "ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช" ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19% ต่อเดือน เงินด่วนปลอดภัย ไร้กังวลช่วงCOVID-19 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย "เงินด่วนปลอดภัย...

 • เคทีซีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 0.93%...

  by on January 28, 2021 - Comments Off on เคทีซีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเหลือ 0.93% ต่อเดือน หนุนสู้วิกฤตโควิด-19

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)  ได้ประกาศจัดแคมเปญพิเศษต่อเนื่องช่วยผู้บริโภคด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” เหลือ 0.93% ต่อเดือ...

 • images

  บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงาน...

  by on November 26, 2019 - Comments Off on บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงานเป็นดอกเห็ด

  บริการเงินด่วน สินเชื่อ โผล่เปิดสำนักงานเป็นดอกเห็ด ช่วงนี้ถ้าท่านนั่งรถผ่านไปตามเมืองต่างๆ ก็จะเห็นป้ายบริการเงินด่วนเปิดบริการกันเป็นดอกเห็ด ไม่ว่าจะเจ้าดังๆ...

 • คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอ...

  by on October 23, 2019 - Comments Off on คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอส โปรดอก 2.5% 3 ปี

  คนซื้อบ้านเตรียมเฮ ครม.ไฟเขียว ซอฟโลน ธอส โปรดอก 2.5% 3 ปี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคร...