ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสิน

| ธนาคารออมสิน, เงินกู้แก้ปัญหาหนี้, เงินกู้ในระบบ | July 12, 2015
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ

สินเชื่อโครงการนี้เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยการนำสินเชื่อของธนาคารไปเป็นเงินทุนหรือใช้หมุนเวัยนในกิจการ สินเชื่อนี้จะต้องมีหลักประกันให้ธนาคารเช่น บุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ หรือหลักประกันอื่นๆ ที่่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ลักษณะเด่นของบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

– เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
– มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
– มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
– มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของผู้กู้

– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ที่มีรายได้ประจำ
– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
-อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี
– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
– มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

วงเงินกู้
ให้กู้ได้ตามความจำเป็นในการใช้วงเงิน และพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้คืน ทั้งนี้รายละไม่เกิน 200,000 บาท

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้
ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยรวมแล้วไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) โดยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน และการคำนวณชำระหนี้จะเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันกรูณาตรวจสอบกับเว็บไซท์ของธนาคาร

ประเภทและวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้

ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1. กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
1.1 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท
0.50 ต่อเดือน 25.00
(2) วงเงินกู้เกินกว่า 30,000 บาท
0.75 ต่อเดือน 25.00
(3) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่งธนาคาร
0.50 ต่อเดือน 25.00

หลักประกันการกู้เงิน
– บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
– อสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
– หลักประกันอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

hl-people

เอกสารประกอบการกู้เงินของผู้กู้

– รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้
– สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)
– สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
– เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
– หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ของธนาคาร ข้อมูลสินเชื่อ

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • ธนาคารกสิกรไทย จับมือ คุมอง ปล่อยสินเชื่...

  by on May 6, 2019 - Comments Off on ธนาคารกสิกรไทย จับมือ คุมอง ปล่อยสินเชื่อแฟรนไชส์การศีกษา

  ธนาคารกสิกรไทย จับมือ คุมอง ปล่อยสินเชื่อแฟรนไชส์การศีกษา ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนเปิดแฟรนไชส์ด้านการศึกษา แต่ไม่มีเงินก้อนมาลงทุน และต้องการกู้เงิ...

 • คลังเผย สิ้นไตรมาสแรก ยื่นขอตั้งพิโคไฟแน...

  by on April 29, 2019 - Comments Off on คลังเผย สิ้นไตรมาสแรก ยื่นขอตั้งพิโคไฟแนนซ์ 965 ราย

  คลังเผย สิ้นไตรมาสแรก ยื่นขอตั้งพิโคไฟแนนซ์ 965 ราย นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยว่า สำหรับเดือนมี...

 • ธนาคารไทยเครดิต จับมือ Shopee เพิ่มช่องท...

  by on April 14, 2019 - Comments Off on ธนาคารไทยเครดิต จับมือ Shopee เพิ่มช่องทางแนะนำสินเชื่อบ้านออนไลน์

  ธนาคารไทยเครดิต จับมือ Shopee เพิ่มช่องทางแนะนำสินเชื่อบ้านออนไลน์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) เปิดตัวช่องทางการแนะน...

 • ธนาคารออมสิน ตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าบัตรเดบิ...

  by on April 9, 2019 - Comments Off on ธนาคารออมสิน ตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าบัตรเดบิตอีก 2 ล้านใบ พร้อมลุยติดตั้งเครื่อง ECD เพิ่ม

  ธนาคารออมสิน ตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าบัตรเดบิตอีก 2 ล้านใบ พร้อมลุยติดตั้งเครื่อง ECD เพิ่ม นายอิสระ วงศ์​รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล​ ได้กล่าว...

 • กรุงศรี ออโต้ ตั้งเป้ายอดสินเชื่อรวมปี 6...

  by on April 2, 2019 - Comments Off on กรุงศรี ออโต้ ตั้งเป้ายอดสินเชื่อรวมปี 62 ทะลุ 4 แสนล้าน

  กรุงศรี ออโต้ ตั้งเป้ายอดสินเชื่อรวมปี 62 ทะลุ 4 แสนล้าน นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ได้ออกมาเปิ...