ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


Comments Off on ลุ้นรถ แค่กดเบาๆ กับอิออน ยัวร์แคช

ลุ้นรถ แค่กดเบาๆ กับอิออน ยัวร์แคช

| อิออน | July 10, 2016
ลุ้นรถ แค่กดเบาๆ กับอิออน ยัวร์แคช

ใครที่มีบัตร อิออน อยุ่ในมือ ตอนนี้ก็มีข่าวดีกับโปรโมชั่นสำหรับบัตร YourCash ที่หากไปกดเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี รับสิทธิพิเศษทุกๆ 1,000 บาท ต่อหนึ่งสลิปได้หนึ่งสิทธิ์สำหรับการเข้าร่วมลุ้น รถยนต์ NISSAN March 1.2MT เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ มูลค่า 451,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559
ประเภทบัตรเครดิตที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
สถานที่ : ณ เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม ทั่วประเทศ

รายละเอียดโปรโมชั่น:

เมื่อใช้บริการเบิกเงินสดวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ Your Cash ผ่านเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม โดยทุกการกด
1,000 บาท ต่อ 1 สลิป รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับ.. NISSAN. March 1.2E MT มูลค่า…451,000.บาท

พิเศษรับ 2 สิทธิ์เมื่อทำการเบิกเงินสดระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2559 (โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS)

 

aeon-your-cash-promotion

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย     

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
 2. สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนรูปแบบใหม่ และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ใช้บริการวงเงินอิออนยัวร์แคชของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น
 3. ลูกค้าอิออนยัวร์แคช ที่เบิกเงินสดผ่านเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็มในช่วงระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย ทุกการกด 1,000 บาท ต่อ 1 สลิป รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับ. NISSAN. March 1.2E MT(เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ ) มูลค่า…451,000.. บาท
 4. พิเศษเมื่อเบิกเงินสดอิออนยัวร์แคชที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม ระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2559 ทุกการกด 1,000 บาท ต่อ 1 สลิป รับ 2 สิทธิ์
 5. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559  ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2559  ผ่านทางสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ , AEON Member News และ ทางเว็บไซต์
 6. บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
 7. ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้โชคดีรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตาม เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรายนั้น
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 10. กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของ รางวัล หรือตามที่กฏหมายกำหนด โดยให้นำมาชำระในวันที่มารับของรางวัล พร้อมกับนำบัตรประชาชนและจดหมายยืนยันผู้โชคดีจากบริษัทฯ มาแสดงเพื่อรับของรางวัล
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดจากการจดทะเบียนรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบสิทธิ์หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 14. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน พฤษภาคม 59
 15. ภาพถ่ายของผู้โชคดี ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่สามารถใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
 16. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 17. พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินการจับรางวัล โดยให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 20. ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 21. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง aeon.co.th

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • บัตรกดเงินสด CIMB Thai ดอกเบี้ยพิเศษ เริ...

  by on March 25, 2019 - 0 Comments

  บัตรกดเงินสด CIMB Thai ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 12% ต่อปี บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมมอบโปรแกรมสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศ...

 • ทิสโก้ คุมเข้มสินเชื่อรถยนต์ ผวาดีมานด์เ...

  by on March 4, 2019 - Comments Off on ทิสโก้ คุมเข้มสินเชื่อรถยนต์ ผวาดีมานด์เทียม

  ทิสโก้ คุมเข้มสินเชื่อรถยนต์ ผวาดีมานด์เทียม นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิ...

 • เงินติดล้อเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ ชูจุดเด่น ...

  by on March 1, 2019 - Comments Off on เงินติดล้อเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ ชูจุดเด่น ต้นลด ดอกลด โปะได้

  เงินติดล้อเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ ชูจุดเด่น ต้นลด ดอกลด โปะได้ เงินติดล้อ หนึ่งในผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันวินาศภัย ได้เปิดตัวภาพย...

 • บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานย...

  by on February 18, 2019 - Comments Off on บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานยนต์รับจ้างให้เข้าถึงแหล่งทุน

  บสย เปิดตัวโครงการรักพี่วิน ช่วยจักรยานยนต์รับจ้างให้เข้าถึงแหล่งทุน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้เปิ...

 • ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่...

  by on February 8, 2019 - Comments Off on ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล

  ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล นางพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) กล่าวว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างรอใบ...