ThaiFastCash.com ศูนย์รวมลงประกาศ เงินด่วน เงินกู้ในและนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed  |   | 


บริการ เงินด่วน เงินกู้ คลิ้กเลย!! |||| เทพแห่งเงินด่วน โทร 092-8840418 คุณเทพ

เงินด่วนของจริง กู้เงินด่วน โทรได้เลย คุณริสา 0988719700 <-- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย


ธกส เตรียมอุ้มเกษตรกร ชงครม. ปล่อยกู้ลดต้นทุน

| ข่าวทั่วไป | April 13, 2018

ธกส เตรียมอุ้มเกษตรกร ชงครม. ปล่อยกู้ลดต้นทุน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยว่า ทางธนาคารกำลังเตรียมเส...

54 total views, 6 today

Comments Off on ครม.ไฟเขียวโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะ 2 ของธนาคารออมสิน

ครม.ไฟเขียวโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะ 2 ของธนาคารออมสิน

| ข่าวสินเชื่อ, ธนาคารออมสิน | March 20, 2018

ครม.ไฟเขียวโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะ 2 ของธนาคารออมสิน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ...

581 total views, 1 today

Comments Off on ธกส. ลดดอกเบี้ยสินเชื่อสีเขียว คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรวินัยดี

ธกส. ลดดอกเบี้ยสินเชื่อสีเขียว คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรวินัยดี

| ข่าวทั่วไป | February 15, 2018

ธกส. ลดดอกเบี้ยสินเชื่อสีเขียว คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรวินัยดี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ...

132 total views, 1 today

Comments Off on ธกส.เริ่มออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ธกส.เริ่มออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

| ข่าวทั่วไป | February 7, 2018

ธกส.เริ่มออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ได...

220 total views, 0 today

Comments Off on ธกส. ขอ ครม. เกือบแสนล้านอุ้มเกษตรกรรายได้น้อย

ธกส. ขอ ครม. เกือบแสนล้านอุ้มเกษตรกรรายได้น้อย

| ข่าวทั่วไป | January 9, 2018

ธกส. ขอ ครม. เกือบแสนล้านอุ้มเกษตรกรรายได้น้อย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยว่า ทาง ธกส. กำลังเตรียมเสนอ...

134 total views, 0 today

Comments Off on ธ.ก.ส. แถลงความพร้อมการจ่ายสินเชื่อช่วยเหลือชาวนา

ธ.ก.ส. แถลงความพร้อมการจ่ายสินเชื่อช่วยเหลือชาวนา

| ข่าวสินเชื่อ | November 9, 2017

ธ.ก.ส. แถลงความพร้อมการจ่ายสินเชื่อช่วยเหลือชาวนา

นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาแถลงข่าวความพร้อมในการจ่ายส...

314 total views, 1 today

Comments Off on ธ.ก.ส. เผยผลงาน 6 เดือน จ่ายเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 1.2 ล้านล้านบาท

ธ.ก.ส. เผยผลงาน 6 เดือน จ่ายเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 1.2 ล้านล้านบาท

| ข่าวทั่วไป | November 4, 2017

ธ.ก.ส. เผยผลงาน 6 เดือน จ่ายเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 1.2 ล้านล้านบาท

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิด...

235 total views, 0 today

Comments Off on ธ.ก.ส. เตรียมวงเงินกู้เพิ่มอีก 5 พันล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบรอบใหม่

ธ.ก.ส. เตรียมวงเงินกู้เพิ่มอีก 5 พันล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบรอบใหม่

| ข่าวสินเชื่อ | September 21, 2017

ธ.ก.ส. เตรียมวงเงินกู้เพิ่มอีก 5 พันล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบรอบใหม่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร...

619 total views, 1 today

Comments Off on ธ.ก.ส. ระดมทุน 3.5 หมื่นล้าน ผ่านสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง

ธ.ก.ส. ระดมทุน 3.5 หมื่นล้าน ผ่านสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง

| ข่าวทั่วไป | July 13, 2017

ธ.ก.ส. ระดมทุน 3.5 หมื่นล้าน ผ่านสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยกับสื่อมว...

350 total views, 0 today

Comments Off on ธกส. เตรียมวงเงินกู้หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำหวังช่วยเกษตรกร

ธกส. เตรียมวงเงินกู้หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำหวังช่วยเกษตรกร

| ข่าวทั่วไป | June 14, 2017

ธกส. เตรียมวงเงินกู้หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำหวังช่วยเกษตรกร

ข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เตรียมเสนอมาตรการใหม่ในก...

871 total views, 0 today

Comments Off on ธกส. ทุ่มงบ 5 พันล้านปล่อยกู้เกษตรกรคนรุ่นใหม่

ธกส. ทุ่มงบ 5 พันล้านปล่อยกู้เกษตรกรคนรุ่นใหม่

| ข่าวสินเชื่อ | May 13, 2017

ธกส. ทุ่มงบ 5 พันล้านปล่อยกู้เกษตรกรคนรุ่นใหม่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยว่า เนื่องในวันเกษตรกร ทาง ธ...

4133 total views, 0 today

Comments Off on ธ.ก.ส. เผยเงินกู้เพื่อรายย่อยคึกคัก

ธ.ก.ส. เผยเงินกู้เพื่อรายย่อยคึกคัก

| ข่าวสินเชื่อ | March 6, 2017

ธ.ก.ส. เผยเงินกู้เพื่อรายย่อยคึกคัก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เผยโครงการสินเชื่อรายย่อยให้เงินกู้ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรไม่เกิน 5 หมื่นบาทต...

1951 total views, 1 today

Comments Off on เปิดแล้วโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ นายกกร้าวให้เจ้าหนี้เร่งขึ้นทะเบียน

เปิดแล้วโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ นายกกร้าวให้เจ้าหนี้เร่งขึ้นทะเบียน

| ข่าวสินเชื่อ, ธนาคารออมสิน | March 1, 2017

เปิดแล้วโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ นายกกร้าวให้เจ้าหนี้เร่งขึ้นทะเบียน

เมื่อเวลา 9.00 น ของวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน 2740 total views, 1 today

Comments Off on รายละเอียด สินเชื่อแก้ปัญหาหนี้ ออมสิน ธกส.

รายละเอียด สินเชื่อแก้ปัญหาหนี้ ออมสิน ธกส.

| ข่าวสินเชื่อ, ธนาคารออมสิน | February 23, 2017

รายละเอียด สินเชื่อแก้ปัญหาหนี้ ออมสิน ธกส.

หลักจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการตามที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ...

22484 total views, 2 today

Comments Off on ธกส.รุกตลาดปล่อยกู้แปลงใหญ่วงเงิน 2 หมื่นล้าน ตั้งเป้าหมาย 2 พันกลุ่ม

ธกส.รุกตลาดปล่อยกู้แปลงใหญ่วงเงิน 2 หมื่นล้าน ตั้งเป้าหมาย 2 พันกลุ่ม

| ข่าวสินเชื่อ | January 5, 2017

ธกส.รุกตลาดปล่อยกู้แปลงใหญ่วงเงิน 2 หมื่นล้าน ตั้งเป้าหมาย 2 พันกลุ่ม

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผย...

5045 total views, 3 today

Comments Off on ครม. อนุมัติสินเชื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ครม. อนุมัติสินเชื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

| ข่าวสินเชื่อ | September 12, 2016

ครม. อนุมัติสินเชื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 อนุมัติให...

802 total views, 0 today

Comments Off on ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

| ข่าวสินเชื่อ | February 25, 2016

ธ.ก.ส.จัดงบฯ หนุน SME ภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถ-มาตรการช่วยภัยแล้ง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐ...

1505 total views, 0 today

Comments Off on รัฐเตรียมมาตรการช่วยลูกหนี้

รัฐเตรียมมาตรการช่วยลูกหนี้

| ข่าวสินเชื่อ | July 15, 2015

รัฐเตรียมมาตรการช่วยลูกหนี้

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 นี้ทางกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการช่วยเหลือลูกนี้ท...

1210 total views, 1 today

Comments Off on ธ.ก.ส. อัดสินเชื่อพยุงราคายางช่วยเกษตรกร

ธ.ก.ส. อัดสินเชื่อพยุงราคายางช่วยเกษตรกร

| ข่าวสินเชื่อ | June 2, 2015

ธ.ก.ส. อัดสินเชื่อพยุงราคายางช่วยเกษตรกร

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีโครงการให้สินเชื่อเพื่อ...

1693 total views, 0 today

ติดตามข่าวสารจากเรา

บทความล่าสุด

 • สินเชื่อบ้านแลกเงินออมสิน อเนกประสงค์

  by on April 18, 2018 - 0 Comments

  สินเชื่อบ้านแลกเงินออมสิน อเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน นำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน อเนกประสงค์ ด้วยสโลแกน บ้านหลังไหน ก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ ชูโปรโมชั่นพิเศษด้วย...

 • แก้งค์เงินกู้โหด ทวงหนี้ผิดตัว

  by on April 16, 2018 - 0 Comments

  แก้งค์เงินกู้โหด ทวงหนี้ผิดตัว แหล่งข่าวรายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา สาวใหญ่รายหนึ่งถูกแก๊งเงินกู้โหด ลงมือทำร้ายร่างกายจนสลบ ...

 • ธกส เตรียมอุ้มเกษตรกร ชงครม. ปล่อยกู้ลดต...

  by on April 13, 2018 - 0 Comments

  ธกส เตรียมอุ้มเกษตรกร ชงครม. ปล่อยกู้ลดต้นทุน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยว่า ทางธนาคารกำลังเตรียม...

 • แสนสิริจับมือธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวแคมเปญ...

  by on April 8, 2018 - 0 Comments

  แสนสิริจับมือธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวแคมเปญ "ผ่อนสบ๊าย สบาย พร้อมเติบโตไปด้วยกัน กับสินเชื่อบ้านบัวหลวง" บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววรางคณา อัครสถาพร ผ...

 • ผ่อนเพชร ผ่อนทองกับธนชาต รับเงินคืนสูงสุ...

  by on April 5, 2018 - Comments Off on ผ่อนเพชร ผ่อนทองกับธนชาต รับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

  ผ่อนเพชร ผ่อนทองกับธนชาต รับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท สำหรับคนที่ถือบัตรเครดิตและต้องการผ่อนเพชรผ่อนทอง เรามีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอกันแล้ว โดยล่าสุด ธนาคารธนชาต ...